VRIENDEN VAN SPANGA

 

De Stichting Vrienden van Spanga is opgericht in 1998 in Spanga, gemeente Weststellingwerf. De Stichting stelt zich ten doel: het wekken van belangstelling voor het werk en de producties die door of onder de zorg van de Stichting Spanga het Verona van Weststellingwerf (OPERA SPANGA), worden uitgevoerd. Met als bijzonder doel: het brengen van opera naar de harten van mensen.

Wij vragen als bijdrage slechts een bedrag van € 25,- per jaar (meer mag natuurlijk altijd) en deze kan gestort worden op girorekening NL 97 INGB 0007948200 t.n.v. Stichting Vrienden van Spanga, Amsterdam o.v.v. Vriend Opera Spanga. Wilt u s.v.p. uw adresgegevens vermelden bij overboeking? Automatische incasso is voor ons als Vriendenstichting niet rendabel. Het is echter heel gemakkelijk (en voor beide partijen gunstig) om er een automatische overboeking per jaar of per maand van te maken.

Met uw Vriendenbijdrage kan de Stichting in allerlei vormen extra ondersteuning bieden aan de muzikale producties. Wij hebben bijvoorbeeld in het verleden een nieuw digitaal administratiesysteem meegefinancierd, een dvd van opera’s, het opzetten van een website in 2008 - die in 2017 geheel vernieuwd is en een eigentijds jasje heeft gekregen. Dit allemaal dankzij uw donaties. Hiervoor zijn wij u uiteraard zeer erkentelijk.

Van onze kant proberen wij u twee keer per jaar via een Vrienden Nieuwsbrief op de hoogte te houden van de verwachte producties en via interviews kunt u onze zangers leren kennen. U krijgt in deze nieuwsbrieven achtergrondinformatie over cast en crew in Spanga en de wereld van de Opera. Lees hier de laatste uitgaven van de Vrienden Nieuwsbrief.

Aanmelden als Vriend kan bij Tineke van de Vliet, secretaris Vrienden van Spanga; tinekevandevliet@gmail.com. U bent Vriend tot schriftelijke opzegging bij het secretariaat.

Wat heeft Opera Spanga U als Vriend te bieden?

  • De mogelijkheid kaarten te bestellen in de voorverkoop
  • In het voorjaar en najaar extra informatie via een Nieuwsbrief over de productie
  • Geplaceerde plaatsen
  • Jaarlijks een Vriendenmiddag waarop u een repetitie bij kunt wonen en achtergrondinformatie krijgt over de voorstelling van Corina van Eijk e.a.

De Vriendenstichting heeft de (culturele) ANBI-status dus uw donatie is tot 125% fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Beleidsnota.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur is aangetrokken op vrijwillige basis.