VRIENDEN VAN SPANGA

 

ANBI-status Stichting Vrienden van Spanga

Stichting Vrienden van Spanga heeft de ANBI-status. Dit betekent dat u een schenking aan de Vrienden van Spanga kunt aftrekken van de Belastingdienst. Uw donatie is tot 125% fiscaal aftrekbaar.
Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De naam van de instelling:

Stichting Vrienden van Spanga

Het post- of bezoekadres van de instelling:

NDSM Werf
NDSM-Plein 69
1033 WC  Amsterdam

Beschrijving van de doelstelling:

De stichting heeft ten doel het wekken van belangstelling voor het werk en de uitvoeringen die door of onder de zorg van de Stichting Spanga, het Verona van Weststellingwerf, worden uitgevoerd. Met als bijzonder aandachtsdoel: het brengen van de opera in de harten van de mensen.

De Vriendenstichting staat naast de Stichting Spanga (de moederstichting) en heeft een ondersteunende functie.

Bestuur Stichting Vrienden van Spanga:

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur is aangetrokken op vrijwillige basis.

  • Willem Jan Louridtz – voorzitter
  • Bert Schreurs – penningmeester
  • Tineke van de Vliet – secretaris 

 

PDF DOWNLOADEN:

Beleidsplan 2017
Jaarrekening 2016