Sancta Susanna

Paul Hindemith/August Stramm

In de Tranen Van Eros, een werk van Georges Bataille, spreekt deze filosoof uitvoerig over de relatie tussen religie en erotiek: ‘Religie is hoe dan ook subversief; zij keert zich af van het in acht nemen van de wetten. Wat zij verlangt is het exces, het offer, het feest, met als hoogtepunt: de extase.’

Wat religieuze liefde en aardse liefde in dit werk verbinden, is hun verlangen tot één worden, in het verlangen je weg te geven, je te offeren aan iets groots. Hindemith schetst in deze opera een intrigerend beeld van religie en erotiek. De duistere, maar ook verheven en tumultueuze lagen waarin een mens binnen de sfeer van het klooster terechtkomt wanneer erotiek en religie samensmelten, worden door Hindemith in prachtige muziek en suggestieve tekst vormgegeven.