Gods Videotheek

Monique Krüs/Irma Achten

De ontdekking van Copernicus dat de aarde niet het middelpunt van het heelal is, heeft toentertijd de christelijke wereld op zijn grondvesten doen trillen. Maar wat is er los getrild? De positie van de mens bleef verankerd. Onveranderd bleef zij zichzelf als middelpunt zien.

In deze nieuwe opera (in het Engels gezongen) wordt de verhouding tussen god, mens en dier herzien. Is onze positie wel aangenaam, wel legitiem?

Joseph Kiss, manager van Gods Videotheek, brengt een bezoekje aan God en neemt biologische wijn en parfum voor haar mee. Op een groot videoscherm kijken ze samen naar de drie hoofdpersonen die op weg zijn naar farmaceutisch congres over xenotransplantatie.
Leo Fulca, een wetenschapper, is benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zijn vrouw Hanna, een ethica, is er juist op tegen. Sofie Vandam, een schuchtere, maar  als het op geloofskwesties aankomt erg fanatieke, katholieke apotheker, kan het idee, dat dieren zo toch eigenlijk gelijk worden gesteld aan mensen, niet verkroppen.
Al aan het eind van de ouverture komen alledrie om het leven. Ze ontwaken in een vacuüm tussen leven en dood in Gods Videotheek, waar ze welkom worden geheten door filiaalhouder Joseph Kiss.
In Gods Videotheek zijn stapels banden opgeslagen met daarop beelden uit het leven van de mens. Kiss schotelt zijn drie gasten elk scenes voor, waar zij niet van gecharmeerd zijn. Hoe gaan zij zelf om met dieren, of met degenen die het dichtst bij hen staan?

De wereldpremière van Gods Videotheek vond plaats op 25 juli 2007 in Spanga.