OPERA SPANGA

 

MEDEWERKERS

johanna

Johanna Bandstra

financial controller

 

Johanna Bandstra was van 2005 t/m 2012 penningmeester in het bestuur van Opera Spanga. Vanaf 2013 tot 2020 vervulde zij de functie van zakelijk leider bij Opera Spanga. Vanaf 2021 is zij financial controller. Als ervaren belastingadviseur was zij de afgelopen jaren onder meer werkzaam voor PWC Belastingadviseurs Leeuwarden, Moret Ernst & Young Heerenveen, Administratie- en Belastingadviesbureau Heerenveen en Propstra Accountantskantoor te Leeuwarden. Sinds 2011 werkt Johanna Bandstra voor zichzelf bij Bandstra Advies te Rottum.

Zij heeft vele jaren ervaring in het samenstellen van jaarrekeningen en aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, aangifte omzetbelasting en salarisadministratie. Ook geeft zij belastingadviezen. Haar werkzaamheden zijn opgebouwd vanuit een leersituatie naar een ervaren kracht op financieel- en belastinggebied. Johanna Bandstra vervulde vanaf 1995 verschillende bestuursfuncties, behalve bij Opera Spanga onder meer ook bij de Wereldwinkel Heerenveen, Stichting Plaatselijk Belang Rottum en SC Heerenveen Vrouwenvoetbal. Ook zet zij zich in voor vrouwenemancipatie als actief lid van de Vrouwenkamer Heerenveen en is zij lid van de Commerciële Club Zuid-Friesland, een netwerkorganisatie voor ondernemers in Zuid-Friesland.