OPERA SPANGA

 

BESTUUR STICHTING OPERA SPANGA

JelleBurggraaff

Jelle Burggraaff

voorzitter

Jelle Burggraaff maakt sinds 2021 als Hoofd Mobiliteit & Advies deel uit van het managementteam van DutchCulture, het Nederlandse platform voor internationale culturele samenwerking. Zijn team bestaat uit adviseurs die de culturele en creatieve sector informeren en adviseren over residenties wereldwijd, Europese samenwerking en financieringsmogelijkheden en mobiliteitsonderwerpen zoals het aanvragen van visa.

Hiervoor was hij onder andere werkzaam als Hoofd Internationale Culturele Samenwerking bij Leeuwarden-Fryslân 2018. Vanuit deze rol heeft hij nauw met Opera Spanga samengewerkt voor de productie van Aida in Valletta, naast Leeuwarden de andere Europese Culturele Hoofdstad van dat jaar.

Zijn verdere professionele ervaring bestaat uit onder meer uit het opzetten van door de Europe Commissie gefinancierde cultuureducatieprojecten tussen onderwijsinstellingen in Europa en het adviseren van culturele organisaties over hun internationaliseringsstrategie. Daarnaast is hij sinds 2020 namens de Europese Commissie lid van het Expertpanel voor de selectie en monitoring van Europese Culturele Hoofdsteden 2020-2033.

Jelle Burggraaff heeft een Master in Euroculture: Europe in the Wider World en is overtuigd van het belang van internationaal samenwerken van landen, kunstenaars, culturele organisaties en onderwijsinstellingen om actuele maatschappelijke vraagstukken aan te snijden. Reizen en het onderdompelen in andere culturen is samen met zijn liefde voor de podiumkunsten dan ook één van zijn grootste passies.

johanna

Johanna Bandstra

penningmeester

Johanna Bandstra was van 2005 t/m 2012 penningmeester in het bestuur van Opera Spanga. Vanaf 2013 tot 2020 vervulde zij de functie van zakelijk leider bij Opera Spanga. Vanaf 2021 is zij financial controller. Als ervaren belastingadviseur was zij de afgelopen jaren onder meer werkzaam voor PWC Belastingadviseurs Leeuwarden, Moret Ernst & Young Heerenveen, Administratie- en Belastingadviesbureau Heerenveen en Propstra Accountantskantoor te Leeuwarden. Sinds 2011 werkt Johanna Bandstra voor zichzelf bij Bandstra Advies te Rottum.

Zij heeft vele jaren ervaring in het samenstellen van jaarrekeningen en aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, aangifte omzetbelasting en salarisadministratie. Ook geeft zij belastingadviezen. Haar werkzaamheden zijn opgebouwd vanuit een leersituatie naar een ervaren kracht op financieel- en belastinggebied. Johanna Bandstra vervulde vanaf 1995 verschillende bestuursfuncties, behalve bij Opera Spanga onder meer ook bij de Wereldwinkel Heerenveen, Stichting Plaatselijk Belang Rottum en SC Heerenveen Vrouwenvoetbal. Ook zet zij zich in voor vrouwenemancipatie als actief lid van de Vrouwenkamer Heerenveen en is zij lid van de Commerciële Club Zuid-Friesland, een netwerkorganisatie voor ondernemers in Zuid-Friesland.

Christel

Christel van de Kerkhoff

bestuurslid


Christel heeft van 1999 tot 2020 gewerkt in management en interim management posities in veel verschillende organisaties, o.a. in de financiële sector, de NS, Nationale Politie, VU, maar ook in ziekenhuizen en industriële organisaties als NXP en Philips. Ze heeft qua opleiding een bestuurskundige achtergrond maar heeft in de meeste van haar functies en opdrachten gewerkt op het raakvlak tussen bedrijfsvoering en ICT. Haar expertise ligt in het begeleiden en doorvoeren van (organisatiekundige) veranderingen. Ze heeft ervaring in posities als teamleider, informatiemanager, hoofd ICT, afdelingshoofd, waarbij de teams of afdelingen steeds varieerden in grootte tussen het kleinste team van 10 personen tot de grootste afdeling van 450 personen. Het in beweging en samenwerking krijgen van mensen in een veranderende organisatie en daarmee ook het verbeteren van de prestaties van de organisatie, is wat ze het leukst vindt aan haar werk.

Ze heeft ook meerdere jaren in het buitenland gewoond en gewerkt zoals in Nepal, Pakistan en Thailand en heeft altijd veel gereisd, waarbij haar voorkeur uitging naar avontuurlijke kampeertochten in Afrika. Inmiddels heeft zij haar grote droom in vervulling zien gaan en besteedt ze nu veel tijd op de Friese boerderij waar zij een jaar geleden met haar man is komen wonen.