OPERA SPANGA

 

ANBI-status Opera Spanga

Stichting Spanga het Verona van Weststellingwerf (OPERA SPANGA) heeft de ANBI-status. Dit betekent dat u een schenking aan Opera Spanga kunt aftrekken van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

De naam van de instelling:
Opera Spanga

De naam zoals in de statuten vermeld staat:
Stichting Spanga het Verona van Weststellingwerf

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer:
804544785

Het post- en bezoekadres van de instelling:
p/a Wjukslach 11
8461 LS  Rottum

Het bankrekeningnummer:
NL87 RABO 0371 9837 89

Beschrijving van de doelstelling:
De stichting heeft ten doel het organiseren van theater -, muziek- en filmuitvoeringen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De namen en functies van de bestuurders:

  • J. Burggraaff – voorzitter
  • J. Bandstra – penningmeester
  • C. van de Kerkhoff - bestuurslid

Allen aangetrokken op vrijwillige basis.

Opera Spanga staat onder de dagelijkse leiding van artistiek leider en producent Corina van Eijk. Zij wordt hiervoor beloond met een jaarlijkse gage, vastgesteld door het bestuur van Opera Spanga. Opera Spanga heeft geen personeel in dienst. Medewerkers aan voorstellingen worden betaald als zzp'ers. Incidenteel worden mensen verloond.

pdf downloaden:

Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2023

Beleidsplan 2021-2024